Ditte Steensballe har en helt usædvanlig evne til at fange og engagere børn i sine skrivekurser, hvor de ikke kun bliver introduceret til de forskellige genrer og teknikker, men først og fremmest får tændt deres fantasi og lysten til at skrive som sådan – og det i en grad, at børnene helt af sig selv ønsker at deltage i det næste skrivekursus og bruge tid i ferien på det. Man skulle tro, at det var løgn – nu har de endelig fri fra skole, og så vil de … skrive? Men ja, det vil de. Jeg har ikke hørt om andre end Ditte Steensballe, som formår det, og hun udklækker vores kommende forfattere i sine kurser.

Knud Romer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ditte Steensballe er en fabelagtig formidler af viden om de kreative processer. Hun er kendt for sine skriveworkshops for børn og unge. Hun forstår at give sine elever indsigt i det at skrive og at give dem den frihed, der skal til for at de kan udfolde deres talent og nysgerrighed. Der er mange dramaturgiske teorier og der er mange måder at bruge dem på. For professionelle forfattere er de vigtige værktøjer, når det gælder om at udvikle specifikke manuskripter til især film og teater. Men ideudvikling skal være frigjort for teorier og strammende begrænsende lovmæssigheder. Det er svært og der er lige så mange metoder som der er kunstnere. Det forstår Ditte Steensballe. Hendes undervisning handler om de kreative processer, og de opgaver hun stiller børnene har netop den åbenhed i sig, der skal til for at skabe historier og universer. Hun henter viden fra dramaturgien, dogmefilmene og virkeligheden. Hun forstår, at det er børnenes egen virkelighed der er det vigtigste. Det er der, de kan hente de virkelig fantastiske ting at skrive om. Der er brug for rum, hvor børn og unge kan fordybe sig i skriveprocesserne, et sted hvor de kan få vejledning. Ikke fordi de nødvendigvis skal ende som forfattere, men fordi viden om kreative og skabende processer kan bruges i mange sammenhænge. Det at kunne få ideer hænger sammen med de processer. Og at udvikle den evne er værdifuldt på alle områder. 

 

 Gunnar Wille

 

 

 

 

 

 Clara stiftede bekendtskab med Ditte Steensballes skriveworkshops på Bakkehusmuseet og er nu fortsat privat hos hende. Clara bruger Ditte Steensballes skriveredskaber rigtigt meget, til “tekster for sjov” og forleden lavede hun en lille historie for at formulere noget, hun var ked af fra skolen. Hun skrev den ikke ned, men jeg kunne høre, at der var en rød tråd til den måde, de arbejder med tekster på hos Ditte Steensballe. Det er næsten mere end man kan forlange, når ens barn går til noget. 

 

 

 

Charlotte Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viola er meget glad for at gå på skriveworkshop hos Ditte Steensballe fordi “hun er åben for, hvad jeg siger. Der er ikke rigtigt og forkert.” Som forælder mener jeg, det er vigtigt, at min datter har et rum, der er hendes eget, hvor hun kan udfolde sig personligt og eksperimenterende på skrift. Det er vigtigt at dette sted er helligt og helt udenfor skolesammenhæng, fordi her ikke skal præsteres eller bedømmes, men bare lyttes og udvikles. Sådan et rum tilbyder Ditte Steensballe. 

 

 

 

 

 

 

 

Phie Ambo

 

 

 

 

 

 

 

Gennem 17 år har jeg afholdt skriveworkshops for børn og voksne på blandt andet Bakkehusmuseet, Willumsens Museum, Kulturtårnet Knippelsbro, Esrum Kloster, Trinitatis Natkirke, Skovgaard Museet, Møstings Hus, Ny Hollænderskolen, Medborgerhuset Nordens Plads, Søndermarksskolen, Hald Hovedgaard og Vor Frue Kirke.

Desuden har jeg undervist voksne psykisk sårbare på små hold, holdt workshops på skoler og været huskunstner til fortælleworkshops i børnehaver. Med udgangspunkt i mine skriveworkshops for børn, unge og voksne, ønskede jeg at udvide konceptet til også at omfatte førskolebørn, så de allerede i en tidlig alder får mulighed for bruge sanserne og ordene til selv at lave historier. Gøre dem bevidste om at alt, hvad de oplever kan bruges som historiestof. Der findes historier overalt. Det gælder om at fange dem. At give dén fantasi, ethvert barn måtte være i besiddelse af, opmærksomhed og videreudvikle den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skriveworkshops på Frederiksberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvor kommer ideerne fra? Hvordan kommer jeg i gang? Kan man skrive om alt? Og kan jeg overhovedet skrive?

Vi skriver ud fra billeder, sætninger og musik. Vi taler om, hvor man får sine ideer fra og hvordan man bliver inspireret. Ideer er en lusket størrelse, de kan ikke tvinges frem, men man kan gøre et forsøg. Din virkelighed er det vigtigste. Det er fra den, alt hvad du oplever, du kan hente ting at skrive om.

Du får redskaber og øvelser til at komme i gang. Vi skriver små tekster i fællesskab og hver for sig. Hvis du har lyst, kan du læse det du skriver op.

Du behøver ikke at have skrevet før, det vigtigste er at du har lyst til at prøve.

Tæt på Aksel Møllers Have Metro.

For pris og yderligere info kontakt mig på dittesteensballe@gmail.com

 

 

Tilmelding er gratis, men bindende. Ved afbud skrives til ovenstående mailadresse.

 

 

Tidligere skriveworkshop-events:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kulturhavn  august 2021 på Reffen: Den store by og havet – menneske på tilværelsens store hav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fascination af havet og dets kræfter strømmer gennem et væld af musikalske og litterære værker. Fra bibelfortællingerne og op til vor tid; Hemingways Den gamle mand og havet, R. L. Stevensons Robinson Crusoe, Homers Odyssén og indenfor musikken Debussy´s La Mere, Camille Saint- Saëns ́ Fiskene fra hans berømte værk Dyrenes karneval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skriveworkshoppen drejer sig om at skrive ud fra omgivelserne, blandet med litterære anekdoter og korte oplæg om at skrive. I får redskaber og øvelser der hjælper skriften på vej. At lade skriften flyde, bølge hvorhen den vil, ikke med noget fast mål. Mere at frigøre sig fra mål og skrive løs. Uden at være kritisk undervejs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi flytter skrivebordets fire verdenshjørner ud til vandet. Man skriver anderledes når man er i bevægelse, end hvis man sidder ved skrivebordet. Omgivelserne sniger sig ind og kan både inspirere og være fødselshjælper til stof. Idéer er en lusket størrelse; de kan ikke tvinges frem. De bedste idéer kan opstå i bevægelse; på gåtur med benene som taktfaste trommestikker, en rytme at lægge sig op ad. Sproget og ideerne kan til en begyndelse sejle rundt og ikke være til at få fat i, men man kan forsøge at fokusere på, hvad der rører sig i og omkring én – først famle, siden samle. Finde en åre og lade den bløde. Finde ud af, hvilke redskaber, der virker bedst for en og skrive løs derudfra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med havet som udgangspunkt og det historiske byrum skriver vi os frem; kaster nettet ud, fanger syn, lyde og sætninger og frembringer små fortællinger i den form, de nu udvikler sig i. Vi skriver til omgivelsernes lyde, klassisk og elektronisk musik.